Kurban bayram ne zaman, bayram tatili kaç gün olur?

Kurban bayramı, okulların tatil olması ve yaz aylarına gelmesi nedeniyle akraba ziyaretlerinin yanı sıra tatil olarak da değerlendirilebilecek. Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Yılın birinci dini bayramında tatil müddetinin 9 güne çıkarılmaması ve bayramla hudutlu kalması nedeniyle Kurban bayramı tatili mühletinin de bayram günleri kadar olması bekleniyor.

Kurban Bayramı Hicrî takvime nazaran Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanıyor. Yardımlaşma ve paylaşım bayramı olan Kurban Bayramı, İslam dinindeki ikinci ve son dini bayramı olarak kutlanacak. Bayrama sayılı gün kalmasına karşın şimdi bayram tatili müddeti hakkında açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI NE VAKİT?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz’da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLUR?

Kurban bayramının birinci iki günü hafta sonu, son iki günü ise hafta içi gününe denk geliyor. Ramazan bayramı günlerinin hafta içine denk gelmesine karşın tatil mühletinin 9 güne çıkarılmaması göz önüne alındığında, Kurban bayramı tatili müddetinin de bayram günleri ile hudutlu olması bekleniyor.

KURBAN İBADETİNİN KARARI NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey manalarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun isteğine ermek için ibadet amacıyla, belli kuralları taşıyan hayvanı tarzına uygun olarak kesmeyi ve bu gayeyle kesilen hayvanı tabir eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sıhhati yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere nazaran güçlü sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin birçoklarına nazaran udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî kararı ne olursa olsun- müslüman toplumların belli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri bilhassa milletimizin dinî hayatında değerli bir yer tutmaktadır.