Zonguldak’ta tekne imal yeri tahsis edilecek (Ankara Haberleri)

Ankara Haberleri – Anadolu Ajansı,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, yatırımcılar söz konusu alan üzerinde tahsis gayesine uygun tesis kurabilecek.

Sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi nedeniyle Hazine’ye intikal eden tesislerin yer aldığı taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine ve/veya kullanma izni verilmesine ilişkin yapılacak artırma ihalesinde oluşan katılım payı bedeli muhdesat bedeliyle peşin olarak tahsil edilecek.

Söz konusu alanla ilgili muhdesat bedeli 35 milyon 865 bin 875,15 lira olarak belirlendi.

İlgili yönetmeliğe göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek yatırımcı, Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Çengelburnu mevkisindeki yerin tesliminden itibaren 1 yıl içinde gerekli ruhsatı alarak inşaata başlayacak, daha sonra planına uygun olarak iki yıl içinde belirlenen yatırımlarının tamamını bitirecek. Bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde bir yıla kadar uzatılabilecek.

Üzerine ihale kalan ve ihalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla irtifak hakkı ve/veya kullanma izni verilecek.

Konuya ilişkin başvurular, yatırımın maliyet hesabı, planlanan finansman kaynağı, istihdam durumunu gösterir detaylı liste, yıllık yapılacak tekne adedi, üretilecek en büyük tekne boyu gibi gerekli bilgi ve belgelerle 30 gün içinde kapalı zarf usulüyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapılacak.

Müracaat süresinin bitiminin ardından, Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilecek.