Yaka Yahnisi


Melceü’t – Tabbahin (Mehmed Kâmil 1844)
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları

Kılıç balığının başı ile gövdesinin arası gayet semiz olduğundan balıkçılar beyninde yaka tabir olur.
Ol mahalden tedarik birle doğrayıp ba’de’t-tathîr tuzlayıp rûgan-ı sâde içinde kızartalar.
Badehu bir-iki baş sarımsağ ı diş diş ayıtlayıp, bir iki salkım koruğu dahi taneleyip sarımsak ile karıştıralar sonra bir sahana bir miktarını döşeyip üzerine balık parelerini ve baki sarımsak ile mahlût koruğu dahi üzerine koyup ve bir fincan koruk suyu ve bir fincan su izefesiyle kor üstünde aheste pişireler.
Yumuşayıp suyunu çektikte tenâvül buyuralar.