Beyaz Yahni

Melceü’t – Tabbahin (Mehmed Kâmil 1844) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları Matlûbü’l-mikdâr lahm tedarik olunup vech-i münâsib ile kesip ve tathîrden sonra…

Posted On