Sürdürülebilir Beslenme

Sürdürülebilir beslenme sağlıklı diyetler ile tüm bireyler için malnütrisyonun her türlüsünün önlenmesini amaçlayarak eşitlikçi, sağlam, erişilebilir, kabul edilebilir ve maliyet olarak karşılanabilir bir biçimde hayatımızda yer almasıdır.

Biyoçeşitliliğin ve dünyamızın korunmasını dayanaklar. Bulaşıcı hastalık riskini azaltır. Daha sağlıklı bir ömür ve pak bir etraf sağlar. Sürdürülebilirlik kavramı birinci defa Birleşmiş Milletlerin çatısı altında Dünya Etraf ve Kalkınma Komisyonu’nun (WCED) 1987 yılında yayımladığı ´Ortak Geleceğimiz’ isimli raporunda ele alınmıştır. Raporda özet olarak gelecek jenerasyonlara yaşanabilir bir etraf bırakmak ve kalkınmayı sürdürülebilir kılmak bahisleri ele alınmıştır. Besin Tarım Örgütü (FAO) 2050 yılında hayvansal besin talebinin karşılanabilmesi için besin üretiminde en az %62 oranında artış sağlanması gerektiğini belirtmiştir.

Küresel olarak düşünüldüğünde üretilen besinin üçte biri israf edilmektedir. Ayrıyeten sıhhatsiz olarak sürdürülebilir olmadan üretilen besinler insan sıhhatini olumsuz istikamette etkilemektedir. Bu biçimde besin üretimi sera gazına neden olmakta ve pak su kaynaklarına da ziyan vermektedir. Sürdürülebilir olmayan besin üretimi ve tabi bu besinlerin tüketimi beslenme geriliği, kirli etraf, gelecek nesillerin yeni hastalıklar ile müsabakası üzere birçok sorunun temelini oluşturmaktadır.

Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme için ömür döngüsünde sürdürülebilir beslenme modelleri yer almaktadır. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda Akdeniz Diyeti ve Nordik Diyeti olan iki Avrupa diyetinin sıhhati destekleyici olduğu rapor edilmiştir. Kısaca bahsetmek gerekirse Akdeniz bitkisel besin tüketimine dayanır ve 4 sürdürülebilir faydası vardır. Bunlar; Sıhhat ve beslenme faydası, Düşük çevresel tesiri ve biyoçeşitlilik zenginliği, Yüksek sosyokültürel besin bedelleri ile kültürel miras oluşu ve olumlu lokal ekonomik geri dönüşümüdür. Nordik Diyeti ise Nordik ülkeleri halkınız taze, mevsimsel ve lokal besinler yemelerinin teşvik edilmesi üzerine geliştirilmiştir. Dört temel özelliğe sahip bir diyettir. Bunlar; Sıhhat, Gastronomi güç, Sürdürülebilirlik ve Nordik kimliğidir. Her iki diyette de bitkisel kaynaklı beslenme, deniz eserleri tüketimi ve tam tahıl eserlerini içeren diyet uygulanmaktadır. İki diyetin en temel farkı zeytinyağı yerine kolza (konola) yağının kullanımıdır. Bu bölgesel bir farktır diyebiliriz. İki diyetinde temel hedefi sürdürülebilir beslenmedir.

Sürdürülebilir beslenmeyi toplum sıhhati üzerinde tesiri olan diyetisyenler üstlenmeli ve yerine getirmelidir. Diyetisyenler toplum sıhhati için Sürdürülebilir Kalkınma ve Paris Antlaşması Unsurları doğrultusunda daha sağlıklı bir toplum ve daha pak bir gelecek imkanını aşılayabilirler. Tıpkı vakitte ülkeler Ulusal Beslenme Rehberlerini sürdürülebilirliğe nazaran hazırlamalıdırlar.