MSÜ mülakatları ne zaman? MSÜ 2. seçim aşaması için tarih belli oldu

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının akabinde adaylar MSÜ 2. seçim kademesi için beklemeye başladı. MSB Ulusal Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Kademesi Faaliyetleri 27 Haziran – 03 Ağustos 2022 tarihleri ortasında yapılacak.

MSÜ imtihanına girerek Türkiye’nin ulusal savunma takımlarında yer almak isteyen öğrencilerin beklediği tercih sonuçları açıklandı. Hava Harp Okulu adayları için mülakat seçim kademesinin üçüncü günü gerçekleştirilecek.

MSÜ 2. SEÇİM EVRESİ NE VAKİT? MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ…

MSB Ulusal Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Etabı Faaliyetleri 27 Haziran – 03 Ağustos 2022 tarihleri ortasında yapılacak olup,

a. Harp Okulları seçim etapları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri ortasında,

b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim evreleri 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri ortasında icra edilecektir.

c. Pazar günlerine imtihan planlanmamıştır.

Seçim Etabı Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1’inci gün : Evrak Denetimi, Fiziki Kıymetlendirme, Kişilik Kıymetlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2’nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3’üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk etaplarından oluşmaktadır.

b. Öbür Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;

1’inci gün : Evrak Denetimi, Fiziki Kıymetlendirme, Kişilik Kıymetlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2’nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).

c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

MSÜ SEÇİM EVRESİNDE GETİRİLECEK BELGELER

1. Mavi Kapaklı Şeffaf Belge.

2. İmtihan Davet Dokümanı.

3. TC Kimlik Kartı Aslı (Pasaport yahut Ehliyet de kabul edilecektir)

4. Durum Bildirir Tek Tabip Sıhhat Raporu; Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren “Durum Bildirir Tek Doktor Sıhhat Raporu” ile imtihana gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar imtihanlara alınmayacaktır.

5. İsimli Sicil Kaydı ve Katılaşma Şerhi; İsimli Sicil kaydı bulunmayanlar e-Devlet çıktısı ile gelecek, rastgele bir mahkemede kaydı bulunanlar ise ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhi, devam ettiğine dair evrak, itiraz ettiyse temyiz evrakının aslı ve fotokopisini getireceklerdir.

6. Şehit / Gazi Dokümanı; Şehit / Gazi yakını olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî evraklarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Bu durumda bulunan adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları/Bakanlıklardan onaylı evrakın aslı ve fotokopisi, aile kütüğünü (bilgilerini) gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin e-Devlet çıktısını getireceklerdir)

7. Terhis Dokümanı; 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adaylara ek puan verilebilmesi için terhis dokümanlarını (askerlik hizmetini birinci altı ay yapan adaylar tek terhis evrakı, ikinci altı ayını da yapan adaylar iki terhis dokümanı getireceklerdir) de yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Askerlik hizmetini tamamlayan adayların askerlik durum evrakları kabul edilmeyecektir.) Terhis dokümanını ibraz edemeyen adaylara ek puan verilmeyecektir.

8. Adayların dokümanlarının aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri, asıl dokümanlarını teslim etmemeleri ehemmiyet arz etmektedir. İHTAR: İmtihanlara gelirken istenilen dokümanlar dışında evrak talep edilmemektedir. İmtihan merkezleri önünde güvenlik soruşturması formu, evrak, zarf, üzere materyalleri fiyat karşılığı satmaya çalışanlara prestij etmeyiniz.