Hipospadias

Hypospadias doğumsal bir anomali olup, idrar yapılan deliğin olması gereken yerde olmaması olarak tanım edilebilir. Hipospadias da delik penisin ucunda olmazda, altında rastgele bir yerde olabilmektedir.

Her 250 erkek çocuğundan birinde hipospadias görülür.

Hipospadias, halk lisanında ‘peygamber sünneti’, ‘doğuştan sünnetli’ yahut ‘yarım sünnetli’ olarak isimlendirilir. Bu ismin verilme nedeni, hipospadiasın sık görülen formunda sünnet derisinin ön tarafta gelişmemiş yalnızca penisin art kısmında gelişmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Hipospadias sünnet derisinin görünüşüne, idrar çıkış deliğinin yerine ve penisteki eğriliğin varlığına nazaran çeşitlilik gösterir.

Hipospadias, doğumsal bir durumdur. Nedeni kesin olarak bilinmemekle bir arada, anne karnında hormonal ikazların eksik kaldığına bağlı olduğu düşünülmektedir.

Genelde doğum sonrası dikkatli bir muayene ile teşhis konulur. 6-18 ay ortası operasyon için en uygun yaş aralığı olarak kabul edilmektedir.

Tedavide temel maksat işeme deliğinin orjinal yerine taşınması ve penisin kozmetik görünümünde tatminkar bir sonuç elde etmektir. Hipospadias tamirinde tanımlanmış bir çok teknik bulunmaktadır. Bu tekniklerin temel prensibi:

İdrar çıkış deliğinin olması gereken yere taşınması için yeni bir kanal yapılması,

Düz bir penis oluşturulması (eğriliğin giderilmesi)

Estetik açıdan olabildiğince olağan görünümde bir penis oluşturulması.

Operasyondan sonra;

Pansuman: Çocuklar genelde bir pansuman ile meskenlerine sarfiyatlar. Bu pansuman 3 gün sonra çıkarılır ve duruma nazaran yeni pansuman yapılır. Pansuman çıkarıldığında penis şiş ve mor renkli görünümde olabilir. Bu görünüm olağan olup vakitle geçecektir.

Alt bezi: Operasyon esnasında takılan katater, çift bez tekniğinde içerideki bezden açılan bir delikten dışarı çıkarılır böylece idrarın dış beze akması sağlanır.

Katater: Hipospadiasın derecesine nazaran operasyon esnasında mesaneye yerleştirilen katater 5-10 gün mühletle idrarın dışarı akması için yerinde bırakılır.

Mesane kasılmaları: Katater mesanede ihtar ile kasılmalara neden olabilri. İlaçlarla rahatlama sağlanır.

Antibiyotik: katater durduğu sürece idrar yolu enfeksiyonu önlemek maksatlı antibiyotik kullanılmalıdır.

Ağrı kesici: Operasyondan sonra ağrı olur. Ağrının giderilmesi için ağrı kesiciler önerilmektedir.

Aktivite: Çocuklarda aktivitelerin 4 hafta kadar kısıtlanması gerekmektedir.

Beslenme: Olağan beslenmeye devam edilmeli sıvı tüketimi arttırılmalıdır.

Komplikasyonlar

Hipospadiasın düzeyi ve ciddiyetine nazaran komplikasyon riski değişkenlik göstermektedir.

Üretral fistül: İdrar yeni yapılan idrar çıkış deliği dışında diğer yerden gelmesi durumudur ki en sık karşılaşılan komplikasyondur.

Üretranın daralması: Yeni yapılan idrar yolunda katater çıkarıldıktan sonra daralma gelişebilir. Bu çocuklarda işeme esnasında zorlanma gözlenebilir.