Beşinci kez göreve iade edildi

İzmir Atatürk Lisesi’nde TÜGVA tertiplerine müsaade vermemesinin akabinde müdür yardımcılığı misyonundan alınan Bora Cangüloğlu hukuk gayretini kazandı. Bugüne kadar beş kere misyondan alınan Cangüloğlu, beşinci sefer da mahkeme kararıyla misyonuna iade edildi.

Türkiye’nin en nitelikli ve esaslı eğitim kurumlarından İzmir Atatürk Lisesi’nin müdür yardımcısı Bora Cangüloğlu 4 Ekim 2021 tarihinde yöneticilik vazifesinden alınmıştı.

Yirmi yıllık öğretmen olan 43 yaşındaki Cangüloğlu’nun, Atatürk Lisesi’ndeki sınıfların Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tertiplerinin tahsisine müsaade vermediği için vazifeden alındığı tez edilmişti.

Cangüloğlu’nun üyesi olduğu Eğitim – Sen’in ortaya koyduğu bu argüman karşısında Ulusal Eğitim Bakanlığı sessiz kalmıştı. Haksızlığa uğradığını savunan Cangüloğlu ise vazifesine iade edilmesi talebiyle yargıya başvurmuştu.

YARGI, BAKANLIĞI HAKSIZ BULDU

Cangüloğlu dokuz ay süren son hukuk çabasını de kazandı. Davanın görüldüğü İzmir 2. Yönetim Mahkemesi, “Gerek kamu faydası ve hizmet gerekleri tarafından makul ve haklı görülebilecek objektif – genel nitelikte nedenlerle, gerekse de davacıya mahsus subjektif (Başarısızlık, disiplin, branş yetersizliği vs.) nitelikte hukuken prestij edilebilir somut nedenlerin ortaya konulamadığı anlaşılmakta, dava konusu süreçte hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamıştır” kararına vardı.

Mahkeme, Bora Cangüloğlu’nun müdür yardımcılığı vazifesine iade edilmesine karar verdi. AKP iktidarı boyunca beş kere görevden alınan Cangüloğlu, daha evvelkilerde olduğu üzere beşinci kere hukuk çabasını kazanmış oldu.

“SESSİZ KALANLAR KAYBETMEYE MAHKUMDUR”

Eğitim – Sen İzmir 1 No’lu Şubesi kararın akabinde açıklama yaptı. Süreç boyunca Cangüloğlu’nu savunan sendika idaresi, “Bizler biliyoruz ki, hak için, adalet için, insanca yaşamak için direnenler en sonunda kazanırlar. Lakin adaletsizliğin, haksızlığın temsilcileri, uygulayıcıları ve bunlara sessiz kalanlar kaybetmeye mahkumdurlar” açıklamasında bulundu.

“DESPOTİK YANDAŞLARDAN HESAP SORACAĞIZ”

İktidar yandaşı despotik yöneticilerden hukuksuz uygulamaları nedeniyle hesap soracaklarını vurgulayan sendika idaresi açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Tarikatler, cemaatler, dini yapı ve oluşumlar ve vakıflar ve elbette yandaş – candaş sendikalar marifetiyle teslim alınan Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın keyfi idari uygulamalarıyla Bora Cangüloğlu’nun tekrar vazifeden alınması nedeniyle açtığımız dava olumlu sonuçlandı.

Buradan ilan ediyoruz ki, arkadaşımızın vazifeye başlama gününü haksızlık ve hukuksuzluklara karşı, keyfi uygulamalara karşı vereceğimiz çabada yeni bir basamak olarak değerlendireceğiz.

Yandaşlığın verdiği şımarıklıkla keyfi kararlara imza atan, çalışanlarına mobbing uygulayan despotik yandaş yöneticiler için artık sorumsuzluk – cezasızlık periyodunun sonunu getirmeye kararlıyız.

Eğitim alanında yaşanan liyakatsiz – yandaş atamalarına, yolsuzluklara, anti demokratik baskılara ve eğitimi teslim almaya çalışan dini yapı, küme, oluşum ve vakıflara karşı gayretimizi daha tesirli sürdüreceğimizi ve hukuk önünde hesap soracağımızı ilan ediyoruz.”