Artmış Hamurlarla Keşfedilen Bir Lezzet Olan ‘Boyoz’un Tarihini İnceliyoruz!

İzmir’in en sevilen klâsik sokak lezzeti olan boyoz, bilhassa yanında haşlanmış yumurtası ile her köşe başında bulunabilen bir lezzet. İzmirli olsun ya da olmasın herkes boyozu çok sevse de bu fevkalade lezzeti birinci kimin bulduğunu merak ediyor musunuz?

İzmir’e ya da yakın vilayetlerine giden çabucak herkes boyozun tadına en az bir kere bakmıştır.

Haşlanmış yumurta eşliğinde yenmesi makbul olan boyoz, İzmir ile özdeşleşmiş bir sokak yiyeceği olsa da boyozu birinci olarak kimin bulduğunu merak ediyorsanız, sizi içeriğimize davet ediyoruz!

Boyozun tarihçesine değinmek için 1400’lü yılların en son devrine bakmamız gerekiyor.

Araştırmacılara nazaran 1492’li yıllarda İspanya’dan kovularak İzmir’e yerleşen Sefarad Musevileri, boyozu birinci keşfeden ve toplumumuza kazandıran bireylerdir.

1492’de, Elhamra Kararnamesi ile İspanya’dan çıkartılan Yahudi toplumu, kısa mühlet sonra kendi kültürlerinde yer alan yiyecekleri toplumumuzla paylaştı.

Bugün Türkiye’de yaşayan 25.000 Yahudi’nin yaklaşık %96’sını oluşturan Sefaradlar’ın boyozu bulması ise artık hamurları değerlendirmeleri öyküsüne dayanıyor.

Bazı kaynaklara nazaran boyoz birinci olarak artık hamurların kıymetlendirilmesi için bulunan bir tarifle keşfedildi.

İspanya’dan geldiği için isminin kökeni de İspanyolca olan boyoz, ‘bollo’ sözcüğünden türemiştir.

Bollo ise küçük somun manasına geliyor.

Sefarad Musevileri ile İzmir’e gelmesine karşın boyozun İzmir’de değerli bir ticari eser haline gelmesi ve lokal lezzet olması Boyozcu Avram Ustaya dayanmaktadır.

İzmir’in birinci boyoz satıcılarından olan Boyozcu Avram Usta, bu yiyecekle o kadar bütünleşmiştir ki bir müddet sonra boyozlar ‘Avram Ustanın Boyozları’ olarak satılmaya başlamıştır.

İşte İzmir boyozu hakkında en yaygın öykü bu!

Siz boyozun bulunuş öyküsü hakkında ne düşünüyorsunuz?