AİHM’den Türkiye’ye ceza! Sınır dışı edilen Suriyeli dava açtı

AİHM, Türkiye’de oturum müsaadesi olan Suriye vatandaşı Muhammad Fawzi Akkad’ın hudut dışı edilmesi konusunda hak ihlali kararı vererek Türkiye’yi tazminata mahkum etti. Mahkeme, Türkiye’nin Akkad’a 12 bin 250 euro ödemesine karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Suriye vatandaşı Muhammad Fawzi Akkad’ın, Türkiye’de geçerli oturum müsaadesi olmasına karşın Türk makamları tarafından “zorla ülkesine hudut dışı edilmesi” konusunda Ankara’nın hak ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

TÜRKİYE 12 bin 500 EURO ÖDEYECEK

BBC Türkçe’nin haberine nazaran; Mahkeme, Türkiye’nin Akkad’a 12 bin 250 euro ödemesine karar verdi. Bu ölçünün 9 bin 750 eurosu manevi tazminat, 2 bin 500 eurosu da mahkeme masrafları.

AİHM kararında, Akkad’ın 2018’de Türkiye’de geçerli bir ikamet müsaadesine sahip olduğu ve kendisine “geçici koruma” statüsü verildiği kaydedildi.

“HUKUKA TERS BİÇİMDE HUDUT DIŞI EDİLDİ”

Kararda, Yunanistan’a geçmeye çalıştığı sırada Meriç Irmağı yakınlarında gözaltına alınan Akkad’ın daha sonra “gönüllü geri dönüş” ismi altında Türk makamları tarafından “zorla ve hukuka aykırı” formda hudut dışı edilerek Suriye’ye gönderildiği belirtildi.

Danimarkalı Yargıç Jon Fridrik Kjølbro başkanlığındaki 7 kişilik heyet heyeti, oybirliğiyle ile aldığı kararla, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3., 13. ve 5. hususlarını iptal ettiğine hükmetti.

Sözleşmenin 3. unsuru, insanlık dışı yahut aşağılayıcı muamele yasağını, temaslı 13. unsuru tesirli müracaat hakkını, 5. hususu de özgürlük ve güvenlik hakkını müdafaa altına alıyor.

“AŞAĞILAYICI MUAMELEYE MARUZ KALDI”

AİHM kararında şu sözler yer aldı:

Mahkeme, müracaat yapan şahsın Suriye’de 3. hususa karşıt bir muameleye maruz kalma riskiyle karşı karşıya olduğu ve Türk makamlarının gerçekleri bilerek kendisini kontrata ters bir muamele riskine maruz bıraktığıyla ilgili kıymetli münasebetler gösterildiğine karar vermiştir.

Mahkeme ayrıyeten, şahsın yaklaşık 20 saat süren otobüs seyahatinde başka Suriyelilerle birlikte kelepçelenmesinin aşağılayıcı muamele manasına geldiğine karar vermiştir.

Mahkeme, Türk makamlarının, müracaat yapan şahsın Suriye’ye zorla geri gönderilmesine itiraz etmek için Türk hukukunda öngörülen hukuk yollarından yararlanma fırsatını reddettiğini kaydetmiştir.

Mahkeme, şahsın Meriç’te Yunanistan hududuna yakın bir yerde tutuklanmasından Suriye’ye gönderilmesine kadar geçen müddette özgürlüğünden yoksun bırakıldığını tespit etmiştir.

Mahkeme, hudut dışı edilmek üzere olan şahısların gözaltına alınmasıyla ilgili olarak iç hukukta öngörülen yasal garantilere uyulmadığını kaydetmiştir.